slider

Tin tức - Golden Ocean Spa

Cùng Golden Ocean Spa cập nhật các thông tin mới nhất về làm đẹp và các chuyên đề chăm sóc sức khóe

Tầm soát sức khỏe, đo kinh lạc và trải nghiệm dịch vụ điện sinh học DDS cho khách hàng tại công ty Manulife Việt Nam

Tầm soát sức khỏe, đo kinh lạc và trải nghiệm dịch vụ điện sinh học DDS cho khách hàng tại công ty Manulife Việt Nam

  • 14-06-2020
  • Admin

Sáng ngày 14/06/2020, Golden Ocean Spa kết hợp ban tổ chức sự kiện công ty Manulife Việt Nam thực hiện việc tầm soát sức khỏe, đo kinh lạc và trải nghiệm dịch vụ điện sinh học DDS cho khách hàng!.

Một số hình ảnh trong sự kiện:

Golden-ocean-spa-Manulife-1

Golden-ocean-spa-Manulife-2

Golden-ocean-spa-Manulife-3

Golden-ocean-spa-Manulife-4

Golden-ocean-spa-Manulife-5

Golden-ocean-spa-Manulife-6

Golden-ocean-spa-Manulife-7

Golden-ocean-spa-Manulife-8

Golden Ocean Spa.

logoLoader